Vítejte na stránkách Římskokatolických farností Svojanov a Bělá nad Svitavou

Vítáme Vás na stránkách našich farností. Pokud přijedete do Svojanova, najdete nás pod tajemným hradem Svojanovem, nedaleko Poličky na adrese: Svojanov 3, Svojanov.

Obec Svojanov, ze které jsou spravovány obě farnosti, leží na pomezí Čech a Moravy ve východním cípu Českomoravské vrchoviny v hlubokém údolí řeky Křetínky, kudy vedla jedna z nejvýznamnějších obchodních stezek, později nazývaná Trstenická. Přemysl Otakar II. měl vizi centrálně řízeného státu. Aby se mu tuto vizi podařilo naplnit, potřeboval zisky z ochodu a řemesel. Proto na podporu obchodu zřizoval po celé zemi osady a pevnosti. Jednou z nich bylo roku 1265 i budoucí město Polička s hradem poblíž, který byl ve 14. století přejmenován na Svojanov podle jména blízké osady. Jeho cílem bylo chránit zdejší významnou obchodní tepnu, která mířila na Moravu a odtamtud do Pobaltí. Brzy poté byl v blízké osadě, v místě odkud z Trstenické cesty odbočovala cesta ke hradu, založen farní kostel sv. Mikuláše, biskupa. Obě sídla používali vesměs šlechtičtí majitelé. Roku 1332 přešel poličský děkanát, kam kostel spadal, pod nově založenou litomyšlskou diecézi. Z té doby se zachovalo velmi málo záznamů, a tak ani o kostele sv. Mikuláše nemáme žádnou zmínku.

Ve 2. pol. 14. století došlo k výrazné přestavbě, která svědčí o tom, jaká pozornost byla věnována kostelu, ležícímu v obvodu významného hradu.

Do 17. století se stále střídali majitelé a kostel postupně chátral. Kostel však stále sloužil jako místo pohřbů majitelů panství. Byl zde pohřben Hertvík Bedřich Záruba z Hustířan.

Roku 1787 byla založena nová fara ve Svojanově. Kostel sv. Mikuláše se stal filiálním kostelem a kaple ve městečku, která byla rozšířena, se stala kostelem farním - kostel sv. Petra a Pavla.

 

 

 

 

 

 

 

Modlitby

Zásvětná modlitba k Panně Marii Fatimské

21.02.2017 16:30
Panno Maria, Matko Boží, zasvěcuji se Tvému Neposkvrněnému Srdci se vším, co jsem a co mám. Přijmi mě pod svou mateřskou ochranu. Uchraň mě ode všech nebezpečí. Pomáhej mi přemáhat pokušení, která mě navádějí ke zlému, abych si zachoval čistotu duše i těla. Tvé Neposkvrněné Srdce ať je...

Novéna k Duchu svatému

10.10.2016 15:30
Novena-k-Duchu-svatemu.pdf (73324)

Zasvěcení mladých Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu

02.06.2016 18:55
Zasvěcení mladých Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu Pane Ježíši Kriste, bratře, příteli a Spasiteli člověka, pohleď s láskou na naše mladé a otevři jim věčný pramen svého milosrdenství vyvěrající z Tvého Srdce probodeného na kříži. S vroucí modlitbou je zasvěcujeme Tvému Srdci, aby byli upevněni a...

Modlitba papeže Františka pro Svatý rok milosrdenství

08.12.2015 09:00
Modlitba papeže Františka pro Svatý rok milosrdenství:   Pane Ježíši Kriste, učil jsi nás být milosrdnými, jako je milosrdný nebeský Otec, a řekl jsi nám, že kdo vidí tebe, vidí Otce. Ukaž nám svou tvář a budeme spaseni.   Tvůj láskyplný pohled osvobodil Zachea a...

Modlitba papeže Františka za Synodu o rodině

30.07.2015 09:00
Ježíši, Maria a Josefe, ve vás kontemplujeme zář opravdové lásky,  k vám se s důvěrou obracíme. Svatá Rodino Nazaretská,  učiň z našich rodin rovněž místa sdílení a modlitební večeřadla,  opravdové školy evangelia a malé domácí církve. Svatá Rodino Nazaretská,  ať už rodiny...

Modlitba - P. Josef Toufar

18.07.2015 15:59
Ježíši, Dobrý pastýři,   děkujeme Ti za tvého služebníka Josefa Toufara.   Dlouhá léta trpělivě usiloval stát se Tvým knězem a Tys mu dal sílu a své požehnání, aby překonal řadu překážek i protivenství.   Stal se příkladným knězem, kterému nescházela obětavost,...

Modlitba po sv. přijímání - vyzařování Krista (J.H. kardinál Newman)

12.03.2015 10:40
Vyzařování Krista   Modlitba Johna Henryho kardinála Newmana „Vyzařování Krista“ patřila k oblíbeným modlitbám Matky Terezy. A protože dobře vyjadřuje její touhu být důvěrně spojena s Ježíšem a druhým dávat „jenom Ježíše“, rozhodla, že Misionářky lásky se ji budou modlit každý den jako...

Modlitba Jana Pavla II. za rodinu

12.03.2015 10:38
Bože, od něhož pochází každé otcovství na nebi i na zemi, Otče, který jsi Láska a život, učiň, aby se každá lidská rodina na zemi stala skrze tvého Syna Ježíše Krista zrozeného z ženy a skrze Ducha Svatého pramenem Boží lásky, skutečným chrámem života a lásky pro generace, které se...

Modlitba sv. Jana Pavla II. k archandělu Michaelovi

12.03.2015 10:34
Modlitba sv. Jana Pavla II. k archandělu Michaelovi   Velebný kníže andělských kůrů, statečný obránce Nejvyššího Boha, vroucný milovníku Boží slávy, postrachu vzbouřených andělů a radosti andělů spravedlivých, Svatý archanděli Michaeli, v touze patřit mezi tvé ctitele se ti...

Modlitba Matky Terezy za kněze

12.03.2015 10:30
Maria, Matko Ježíšova, rozestři plášť své čistoty na naše kněze. Chraň je, veď je a chovej je ve svém srdci. Buď jim Matkou, zvlášť když jsou znechuceni a osamělí. Miluj je a pečuj o ně, aby patřili Ježíši úplně. Vždyť jsou tvými syny tak jako Ježíš. Uchovej tedy jejich srdce čisté a...
1 | 2 >>